27 ஜூலை, 2013

வேண்டுமா காதல் ?வாலிப தேசத்தில் 
காதலே கொள்கை...


உனக்கு இல்லை என்றாலும் 
எனக்கு காதல் என்னை காதலி 
இல்லை...கொலையாய் தற்கொலையாய் 
மாறும் அபாயம்...


தனி மனிதனின் காயங்களுக்கு 
சாதி ,மத சாயங்களை
பூசப்பட்டு ஊர்வலம்...


திட்டமிட்டும் நடக்கிறது 
சில காதல்
காய்ப்பட இல்லை அவமானப்பட 
செய்யவே...


யெல்லாம் அறிந்தும் 
தெரிந்தும் ஏனடா 
இந்த காதல் உனக்கு...


உன்னை நீயே அழித்துக்கொள்ள 

26 ஜூலை, 2013

அறியாமை...

நோயின் தொடக்கம் 
தொண்டர்கள் படை சூழ
நடைப்பயணம் 
====================
மறந்த வாக்காளருக்கு 
நினைவூட்டல்
போராட்டம்...
====================
விதவை குறிக்கீடு 
விபரீதம்
நம்பிக்கை இல்லாதவன்...!

இன்றைய காதல்...


வரமாய் நினைத்தேன் 
வதமாய்
மாறும் வரை...


============================
காதல் வந்தால் 
கவிதை வரும் என்றார்கள் 
நானும் தினமும் 
பார்த்துக்கொண்டுதான் 
இருக்கிறேன் 
கவிதை வரும் யென்று...
 
நான்கு திசை பார்த்து பார்த்து 
என் கழுத்தில் 

வலி  வந்தது தான் மிச்சம் ...


மனம் மாற்றம்...
நல்வரவு 
நாய்கள் ஜாக்கிரதை 
மனிதர்கள்...!
===================
ஆளும் கட்சி எதிர் கட்சியாய்
எதிர் கட்சி ஆழும் ஆளும் கட்சியாய்
காட்சிகள்...
===================================
கட்சி மாற்றம் 
வரவு சிலவு கணக்கு 
அரசியவாதிகள்...!
===================================


24 ஜூலை, 2013

எதுகை மோனை...
அச்சதோடு பயணம் 

மழை வருமோ என்று
பயத்தில் ஒரு பக்கம்...

வெப்பத்தின் நெருக்கடியில் 
தப்பிக்க 
மழை வராத என்ற
ஏக்கத்தில்...

15 ஜூலை, 2013

காமராஜ் நினைவு ...!(கவிதை)

படிக்க மறந்த 
குலத்தை 
குலத் தொழில் தான் 
செய்யனும் யென்ற 
வழக்கத்தை 

மத்திய உணவு மூலம் 
உடைத்தெறிந்த 
உத்தமன் நீ...

உதிரம் சிந்தி 
உயர்ந்தவன் நீ...
உள்ளதை உள்ளபடி 
சொன்னதும் நீ...
உள்ளதை உள்ளபடி 
பேசியவேணும் நீ...

அளவு எடுத்த 
சட்டையும் 
அளவு எடுத்த 
பேச்சும் அறியாதவன் நீ...

ஏழையின் நிஜத்தை 
அறிந்தவன் நீ...
ஏழு விழுக்காடு இருந்த 
படிப்பை...
உயர்த்தியவன் நீ...

நாங்கள் உன்னை தோற்க 
செய்தாலும் 
தோல் கொடுத்த 
தோழன் நீ...

குலத் தொழில் மறைய 
சூழுரைத்தவன் நீ...

நீ மறைந்தாலும் 
நாங்கள் மறக்கவில்லை...

உன்னையும் 
உன் செயல்களையும்...

இன்னும் ஏக்கத்தோடு 
உன் ஆட்சியியை 
எதிர்பார்க்கும்...
தமிழர்கள்....


 

13 ஜூலை, 2013

எந்த மொழியிலும் இல்லாத தசமக் கணக்கீடு (Decimal Calculation)..!

எந்த மொழியிலும் இல்லாத தசமக் கணக்கீடு (Decimal Calculation)..!

தமிழகக் கோயிற் சிற்பங்களில் உள்ள நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளாகட்டும், தூண்களில் ஒரு நூல் இழை கூட கோணல் இல்லாமல் கட்டபட்ட 1000 கால் மண்டபங்கலாகட்டும், இன்னும் ஆதித்தமிழர்கள் செய்த அற்புதமான விசயங்களை பற்றி வியப்புடன் பேசும் நாம், இதைப்பற்றிய தேடலை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டாமா..?!

அப்படி நான் தேடும் போது எனக்கு கிடைத்த ஒரு அரிய விடயத்தை உங்களுடன் பகிர்கிறேன்.

1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு --> 6,0393476E-9 --> nano = 0.000000001
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 - வெள்ளம்
1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்.

இவ்வளவு நுண்ணியமான கணிதம் அந்தக் காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்துள்ளது. இந்த எண்களை வைத்து எத்தனை துல்லியமான வேலைகள் நடந்திருக்கும் என்று எண்ணிப்பாருங்கள், கணினியையும், கணிதப்பொறியையும் (கால்குலேடரையும்) தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி என்று இன்றைய தலை முறை கூறிக்கொண்டு இருக்கும் போது, அதை விட ஆயிரம் மடங்கு மேலாக அந்த காலத்திலேயே நாம்
சாதித்து விட்டோம்..!

11 ஜூலை, 2013

விரிசல் பட்ட

                                                               காதல் சின்னமாய் 
                                                               இதயம் இடமாற்ற 
                                                               சின்ன சின்ன காயகளுக்கு 
                                                               விரிசலாய்....
காதல் தோல்வி 
இதயம் விரிசல் 
மருந்தாய் மாறியது 
பெற்றோர்கள் 
பாசம்...
                                                                எல்லாம் அவனக்கு 
                                                                இல்லை அவளுக்கு 
                                                                சொன்னது காதலர்கள் 
                                                                இதயங்கள்...

                                                                விரிசல் பட்ட பெற்றோர்களின் 
                                           இதயத்தைப் பார்த்து.