11 ஜூலை, 2013

விரிசல் பட்ட

                                                               காதல் சின்னமாய் 
                                                               இதயம் இடமாற்ற 
                                                               சின்ன சின்ன காயகளுக்கு 
                                                               விரிசலாய்....
காதல் தோல்வி 
இதயம் விரிசல் 
மருந்தாய் மாறியது 
பெற்றோர்கள் 
பாசம்...
                                                                எல்லாம் அவனக்கு 
                                                                இல்லை அவளுக்கு 
                                                                சொன்னது காதலர்கள் 
                                                                இதயங்கள்...

                                                                விரிசல் பட்ட பெற்றோர்களின் 
                                           இதயத்தைப் பார்த்து.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக