25 பிப்., 2016

மாற்றமில்லாத உறவு

அம்மா நினைவு

சிறகு

உண்மை

ஆரம்பம்

நினைவுகள்

முதல் வீடு

கைக்குட்டையே

9 பிப்., 2016

ஒற்றைப்பார்வை

கனவு

ஏக்கம்

கொள், கொல்

வாசனை

நேசம்


2 பிப்., 2016

தோற்றது

நீர்வீழ்ச்சி

நினைவு

மெல்லிசை

தாய்மை

அறிந்த மனம்

நீயே

இலவசம்

ஊக்கம்

அணைப்பு

கைக்குட்டை..

பொய்

கனவு