16 டிச., 2014

காதல்...!

என் பாலைவன
இதயத்தில் 
சோலைவனமாய் நீ...!
=================
என் இதயக்குளத்தில்
அடிக்கடி 
நீராடி போனவள் நீயா?
==================
இதயங்கள் விற்பனைக்கு
விருப்பமுள்ளவர்கள் 
விண்ணமிக்கலாம்
இப்படிக்கு காதல்..!
===================
அடித்து போட்டாலும்
சாதி மதம் பேசி 
தடுத்துப்பார்த்தாலும்
முளைத்து விடுகிறது
காதல்...!
==================

கேள்வி...

ஆயுதமே இல்லாமல்
கொல்லும் 
சின்ன சிரிப்பும்
ஓர பார்வைகளும்
பாவைகளுக்கு 
யார் சொல்லி கொடுத்தா..?


14 டிச., 2014

ஆயுதம் பரிசு...!


அன்னியரிடம் 
அகிம்சை பேசிவருக்கு 
சுந்திர இந்தியாவில்
ஆயுதம் பரிசு...!

எனக்கு...

வலிகள் வரும் போது
விடியல் வேண்டாம்
தலையை வருடும்
உன் விரல்கள் போதும் 
எனக்கு...!


மழை..