17 நவ., 2014

மீட்டுத்தருமா வருங்காலம் ?

இதோ இவர்கள் வாழ்ந்தக்காலம்,
வசந்தக்காலம்! ,
அது இறந்தக்காலம்!
இனி வருவது அவசரக்காலம்!
கணினியோடு வாழும் நேரம்.
அதுப்போல் இருப்பது எக்காலம்?
அடுக்கு வீடுகளில் அடைந்தக்காலம்
அடுத்த வீடுக்கும் உறவில்லாத கலிகாலம்
ஆசைகளை துறந்த கோலம்
இதானே இன்றைய காலம் .
காதலாய் காற்று வீசும்.
வயல்களில் கதிர்கள் பேசும்.
வானம் தூவும் மழைக்காலம்,
மீண்டும் வருமா அந்தக்காலம்!
மீட்டுத்தருமா வருங்காலம் ?
இதோ இவர்கள் வாழ்ந்த காலம்
வசந்தக்காலம்
அது என்றும் நமக்கு இறந்த காலம்!

தீராத அழகி

வாளை விட 
செவ்வாழை இதழுக்கு,
ஏது ஈடுயிணை!


வில்லைவிட 
உன் இமைகளுக்கு 
கூர்மை!

ஆயுத்ததைவிட 
இளமையான உடலுக்கு 
வலிமை!

நீயோ
தீராத அழகி
திமிர் படித்த ஜாதி!
தீ பிடிக்கும் 
வழி!


அணக்க சொல்லடி
அடைங்கி போக 
வாடி...

நானோ 
தீவிரவாதி!
ஏன் இன்னும் 
விலகி...விடைச்சொல்லு 
அழகி!
தடையின்றி 
இடைவெளி குறைத்து 
செய்துவிடு என்னை 
வதம்!
விட்டுவிடு 
உன் பிடிவாதம்!

நமக்குள் 
போட்டிகள் எதற்கு ?
போர் தொடுப்பேன் 
உனக்கு!
போர்வையாய் நீ 
எனக்கு!மழை...

மழை!
இறைவன் தந்த 
இயற்கைக் குளியல் இது 
நம்மோடு உறவாடும் 
உறவு இது!

குடை பிடித்து 
நீயும் மழையை தடுக்க வேண்டாம் 
பூமி நனையும் போது
நீயும் நனைய மறுக்கவேண்டாம்.

இறைவன் தரும் பரிசு 
இனி நீயும் ஒதுங்க வேண்டாம்.
மேகம் தரும் மோகத்தின்
கவிதை இது...

மழையை போலவே 
ஒரு அழகு ஏது..
இந்த மழையின் அழகுக்கு 
சொல்ல  வார்த்தைகள் இருக்கா பாரு..!

மனிதனாகவே நான் சாகனும்!

உன் பணியை ஆற்று !
உனக்கு இல்லை மாற்று!
நீ தான் விடியும் கிழக்கு!
இன்னும் நல்ல திசைக் காட்டு!

காதலோடு உன்னை சேர்க்காதே!
உன வீரத்தை புதைக்காதே !
தமிழ்ப் பேச மறுக்காதே!
மற்ற மொழிகள் கற்க தடுக்காதே!
மண்ணை நாமும் நேசிக்கணும்!
மரியாதை தந்து பழகணும் !
மனசே நீ மாற்றனும்!
மனிதனாகவே நாம் சாகனும்!

16 நவ., 2014

நம் உறவுகளில் ஒன்று!

பேருந்து!
நம் வாழ்க்கையோடு 
வலம் வரும் உறவு!
புளிமுட்டையாய் திணிக்கப்பட்ட 
மனிதர்களின் ஊர்வலம்!
பாதையே இல்லாத ஊருக்கும் 
பேருந்துகள் நலம் விசாரித்து 
வருகிறது!
படிகளில் கூட பயமின்றி 
பயணம் செய்கின்ற
இளைய தலைமுறைகள்!
வன்முறைக்கு முதல் பலி 
பேருந்து தான்!
உடைக்கப்படலாம்!இல்லை 
எரிக்கப்படலாம்!
முன்னே போங்க 
என்று 

உலகிலேயே வாழ்த்துச்சொல்லும் 
நடத்துனர்!
கதாநாயனாக எண்ணத்தில் 
வளைத்து, நிறுத்தி ,ஓட்டிவரும்,
நம் உயிருக்காக்கும் 
தோழனாய் ஓட்டுனர்!
துருனாற்றம்,வேர்வை நாற்றம்,மத்தில்,
மல்லிகை வாசமும் வந்து போகும்!
நெருக்கத்தில் ஜாதி, மதம், காணாத 
உலகம் பேருந்து மட்டுமே!
மூச்சுக் காற்றுக் கூட 
ஈரத்தை காயவைக்கும் வெப்பம் 
இருக்கும்!
சிற்றின்ப கயவர்களின் 
மத்தில் பெண்களின் 
நிலை தடுமாற்றமாகவே இருக்கும்!
மனதுக்குள் அனல்க் கக்கும்!
அடக்கி வச்சிக்கப்படும்!
திருடர்களின்
 
கைவரிசை 
நடந்த வண்ணமாக இருக்கும்!
இத்தனைக்கும் நடுவில் தான் 
தினம் நமது பயணம்!
பேருந்து 
நம் உறவுகளில் ஒன்று!