2 அக்., 2014

நட்பூ பூக்கும்.

அன்பை 
விதைத்துப்பார்
நட்பூ பூக்கும்.

============
நிலவை பார்க்கும்
அல்லியாய்
உன்னை தொடரும் 
நிழலாய் 
உனக்குள் நிஜமாய் ...

=====================
நிலவை பார்க்கும்
அல்லியாய்
உன்னை தொடரும் 
நிழலாய் 
உனக்குள் நிஜமாய் ...

===================

எளிது...!

வலி யது போக்கும் 
மகிழ்வதே கொடுக்கும் 
நட்பை அறிவது அரிது
அந்த 
நட்பை கொடுப்பது

எளிது...!

மாறினான்....

மொழியால் 
மதத்தால் 
ஜாதியால் 
அரசியலால் 
வேறு பட்டு
தன்னை தானே உயர்வாய்
நினைத்து
மனித நேயம் மறந்து
மனிதன்
ஆயுதமாய் மாறினான்....

நிலைமை


முகமுடி...