6 ஜூலை, 2016

ஏழ்மையின் பார்வைகளுக்கு...!வான் நிலவு போலவே
எல்லாம்
எட்டாக்கனியாய் 
ஏழைகளுக்கு 

ஏழ்மையின் பார்வைகளுக்கு...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக