6 ஜூலை, 2016

உணர்வுக்குள்


உணர்ந்து கொண்டேன்
உன் உறவின் மகிமையை
நேசத்தின் வலிமையை 


தொலைந்து போனேன்
உன் உறவு என்னும்
உணர்வுக்குள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக