6 ஜூலை, 2016

அழகாய் ...!


சீ என்ற வார்த்தை 
கூட
உன் வெட்கத்தின் 
ஒலி ஒளியில் 
அழகாய் ...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக