6 ஜூலை, 2016

எல்லாமே அழகாய்தனிமையில் 
நினைத்து 
பார்க்கும் போதும
நமக்கு பிடித்தவர்களின் 
ம்ம்ம் என்ற சொல்லும் 
நடை 
உடை
எல்லாமே அழகாய் இருக்கும்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக