6 ஜூலை, 2016

முகத்தை நீ காட்டுதேடும் நிலையில் நான் 
மறைந்த நிலையில் நீ ...

ஏனடி இந்த விளையாட்டு 
மறைந்த நிலையில்

மறைத்த உன் 
முகத்தை நீ காட்டு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக