6 ஜூலை, 2016

உன் ம்ம்ம்ம்உன் எண்ணத்தை
சொல்லாமல் சொல்லும்
ம்ம்ம் என்னும்
உன் ஒரு சொல்லை
ஆசை சொல்லா
இல்லை
ஆச்சிரிய சொல்லா?
ம்ம்ம்ம் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக