5 ஜூலை, 2015

காந்தப் பார்வையாடா..

என் வெட்கத்தை 
வேட்டையாடியது 
உன் காந்தப் பார்வையாடா..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக