5 ஜூலை, 2015

நட்பால்..

அன்பால்
அதன் ஈர்ப்பால்
நட்பால்
ஆண்பால் 
பெண்பால்
ஒன்றாகி போனது..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக