13 டிச., 2014

நீ இன்னும்...!

இன்னும் எத்தனை
நாள்
இந்
இதயத்திரையில்...!
காத்திற்கும்
காலமெல்லாம்
காதலாய் 
இன்னும் எத்தனை 
நாள்
இந்த போரட்டம்..?
முடிவு அறியா
நெடுந் தொடராய்
இதயத்திரையில்...!
காத்திற்கும்
காலமெல்லாம்
காதலாய்
காற்றாய்
கவிதையாய்
என்னோடு
உணர்வோடு
கலந்தவளாய்
நீ இன்னும்...!
காற்றாய் 

கவிதையாய்
என்னோடு
உணர்வோடு
கலந்தவளாய்
நீ இன்னும்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக