9 மார்., 2013

எதிர்ப்பார்க்கிறேன்...

நானும் எதிர்ப்பார்க்கிறேன் 
புதிய மாடலாய் மாறும் ...வரும் 
பாவாடை தாவணி...
=====================

மறக்க முடியவில்லை 
உன் காதலையும் 
பாவாடை தாவணியும்...

======================

சாரிக்கு சாரி 
சொன்னது 
ஜீன்ஸ் டாப்ஸ்...
======================

1 கருத்து: