9 டிச., 2012

ஆசை...


வாழ்வின் மீது 
மனிதனுக்கும்...

பொய் மீது 
கவிஞ்சனுக்கும்...

காதல் மீது 
வாலிபத்துக்கும்...

பதவி மீது 
அரசியல்வாதிக்கும்...

லஞ்சத்தின் மீது 
அதிகாரிகளுக்கும்...


ஆசை துறக்க 
ஆசை
புத்தருக்கும்....
==============

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக