6 டிச., 2012

அப்பாவின் முகம்...அப்பாவின் சட்டையை 
போட்டுப் பார்த்த போது
அப்பாவின் வாசனை...

எனது மகனை 

பள்ளியில் விட்டபோது 
அப்பாவின் நினைவு...


எனக்கு அறிமுகமில்லாதவர் 
விருந்துக்கு அழைத்தார் 
அப்பாவின் உறவு என்று...

மரித்த பின்னும்

ஒவ்வோன்றிலும் 
மறையாத முகமாய் 
அப்பாவின் முகம்...


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக