15 நவ., 2012

ஒரு கேள்வி...?
மலரை தாங்கும்
இதயம்
இன்னல்கள் பல
வந்தாலும் உன்னை
நினைத்தே வாழும்


ரோஜாவை தாலாட்டி
முள்ளாய் மாறிய
இதயம்...இதை அறிந்தால்
உன் உள்ளம்
குறைந்தாய் போகும்...?

2 கருத்துகள்: