15 நவ., 2012

விளம்பரம் மாயாஜாலங்கள் ...


இன்றைய விடுமுறை நாளில் தொலைக்காட்சி தான் நமக்கு பொழுது 
போக்கு... வேலையை விட்டு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தால் எல்லாம் 
தொழில் தான்...விளம்பரம் விளம்பரம் தான்...

போட்டிப்போட்டுக்கொண்டு தங்களது விளம்பரங்கள் மூலம் அவர்கள் பொருட்களை வாங்க அல்லது திணிக்க பார்க்கும் நிலை...

அதை எப்படி எல்லாம் விளம்பரம் செய்கிறார்கள்...
நமக்கு பிடித்த நடிகர், நடிகை மூலம்...

இதுக்கு இந்த மீடியாக்கள்  போட்டிபோட்டுக்கொண்டு வித விதமாய் ஒவ்வொரு நிகழ்சிகளுக்கு பலமணி நேரம்  போட்டவண்ணமாய் இருப்பதை பார்க்கலாம்...

எப்படி நாம் பிழைக்க வேண்டும் என்று எண்ணும்  அளவுக்கு...
விடுமுறையின் போது தொலைக்காட்சிகள் நமக்கு விளம்பரங்கள் மூலம் சொல்லித்தருகிறது...

அடுத்து எல்லா விளம்பரத்திலும் 99%விழுக்காடு தூமையாக்கலாம்  
நன்றாக இருக்கும் என்ற முன் எச்சரிக்கை வேறு...

விளம்பரம்இங்கு  
வாங்கி விற்கப்படும்    
தொலைக்காட்சிகள்...

2 கருத்துகள்: