16 நவ., 2012

பின்னோக்கி பயணம்...


பின்னோக்கி பயணம் 
தொடர்கிறது
ஆதிவாசியாய்...

மின்சாரமில்லாமலும் 
விலைவாசி உயர்வாலும் 
பொய்க் கொண்டு எழுதும்
மனிதர்களாலும்...

ஜாதி மத 
இன 
வேற்றுமைகளாலும்...

மனித நேயத்தை
தேடிய வண்ணமாய்...

2 கருத்துகள்: