2 அக்., 2012

திருமணம்...


நேற்று நீ யாரோ
நான் யாரோ
யென்று இருந்த உள்ளங்கள்
உறவுக்குள் இணைந்து
கலந்தன
புதிய விடியலுக்கு...

2 கருத்துகள்: