2 அக்., 2012

பேதமில்லை...மழைக்கும் 
மழலைக்கும் 
பேதமில்லை...


1 கருத்து: