19 அக்., 2012

அழகு...

கல்லும் 
சொல்லும் 
கைவண்ணத்தில்...
===================
இடையிடையே 
சிரிக்கும் சிரிப்புமும் 
உன் இடையும்...
====================

தவழும் மழலையும்
காற்றோடு மழையும் 
பார்க்க பார்க்க...

1 கருத்து: