18 செப்., 2012

அறியாமலே அறியாமை ...

வரும் தேர்தல் 
அனைத்து தொகுதிகளும் 
வெற்றி
அனைத்துக்கட்சி
தலைவர்கள் பேச்சு 
வாக்காளர் கருத்து 
அறியாமலே 
----------------------------------------------
தீக்குளித்தான் ஒருவன் 
இரங்கல் தீர்மானம் 
கட்சி தலைவர்கள் 
படத்துடன் செய்தி...
==========================
இலவசம் தருவதாய் 
சொன்னார்கள் 
தலைவர்கள்...

ஆனந்தத்தில் 
ஒட்டு போட்டான் 
தனது வரிப்பணம் தான் 
அது என்று அறியாமலே 
வாக்காளன்...


1 கருத்து: