17 செப்., 2012

சூழ்நிலை...பொம்மை வியாபாரி 
பொம்மைகள் இருந்தும் 
வீட்டில் குழைந்தைகள்
விளையாட மனமிருந்தும் 
பார்க்க மட்டுமே அனுமதி...
--------------------------------------------------
பொறாமை
அழகான குழந்தை பார்த்தும் 
கொஞ்சமுடியாத நிலையில் ...
============================

நீண்ட கால பகையை 
மறக்க  செய்தது 
குழந்தை சிரிப்பு...

1 கருத்து: