24 ஆக., 2012

மழையின் நடனம்ஒதுங்கி  நடந்து 
மழையோடு போராட்டம் 
நனைத்தது பண்டிகையை 
உடையை...
=========================

குடைக்கு கொண்டாட்டம் 
சொன்னவிலைக்கு 
விலைப்போனது
மழைக்காலம்...

==========================
வறுமை  பூமிககு 
அன்ன தானம் 
மழை...!
=======================
இடி ஓசையோடு 

காற்று கவிதை பாட 

மின்னல் வெளிச்சத்தில் 
மழையின் நடனம் !


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக