23 மே, 2012

மோப்பசக்தி...சிரிக்க மட்டும்,


 தலைவருக்கு மோப்பசக்தி அதிகம்...

எப்படி சொல்லுறே ?

யாரவது புதுசா நம்ம கட்சிக்கு வந்து சேர்ந்தால் 
மோப்பம் பிடித்து எந்த கட்சிலிருந்து வந்தவர் 
என்று உடனே சொல்லுவார்...
---------------------------------------------------------
நீ செய்த குற்றம் 

வேண்டுதல் ஐயா...

அதுக்காவா உன்னை கைது செய்தார்கள் 

கோயிலில் திருடுவது என்ற வேண்டுதல் ஐயா...

  அடிதான் விழும் ஓஅடிதான் விழும் ஓஅடிதான் விழும் ஓஅடிதான் விழும் ஓ
========================================

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக