2 மே, 2012

கிளாமர்...
அரைகுறை 
ஆடைகளை 
அணிந்துக்  கொண்டு 
சொன்னார்கள் இது 
கிளாமர்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக