27 மார்., 2012

இசை...உதடுகள் எழுதும் 
காற்றுக் கவிதை 
இசை...

காற்றுக்கும் காதலாம் 
மூங்கில் எழுதிய கடிதம் 
புது இசையாய்...


உதடுகள் பேசிய 
காற்றின் மொழியே 
இசை...


உதடுகள் தந்த முத்தம் 
காற்றில் கலந்து பிறந்தது 
ராகமாய்...கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக