13 நவ., 2011

பயணிக்க...

வறுமை என்னுடன்
இருக்கும் போது
பயமறியவில்லை 
பயணிக்க...


மழையும் 
காற்றும் வந்தாலும் 
வறுமைக்கு முன் 
ஒன்றுமில்லை
பயந்துக்கொள்ள...


வறுமையோடு 
வாழ்க்கை வாழும் போது
நேரமில்லை எதையும் 
கவனிக்க...
========================================
உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.உங்கள் ஊக்கமே எனது ஆக்கமாய் மாறட்டும்!

1 கருத்து: