5 நவ., 2011

ஊமையாகி ஓடும்.


ஊனம் இங்கு 
ஊமையே!
உள்ளம் கண்ட
உண்மைக் காதலால்.

ஊனமில்லா 
மனங்களிடம்
ஊனம் ஊனமாகி
மரணம்.

இல்லறம் சிறக்க 
இருமனம் போதும் 

ஊனமிருந்தாலும் 
ஊமையாகி ஓடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக