16 நவ., 2011

கடிக்கலாம் வாங்க...

என்ன மன்னர் பெரிசா கும்பிடு போடுகிறார்...


வரும் தேர்தலுக்கு பேச அழைத்தவர்களுக்கு தான் 


பட்டவருக்கு தானே வலி தெரியும்..


=================================


தலைவர் அவர் பெயரை கும்பிடு சாமி என்று மாற்றிவிட்டாரே  ஏன் ?


அவர் பேரை சொல்லும் போது கூட கும்பிடு வருனுமாம்....


===================================================


பொழைக்க தெரிந்த மன்னர் நம் மன்னர் .


எப்படி ?


போரில் புற முதுகு காட்டி வந்த மன்னன் என்று 
வரலாறு சொல்லக் கூடாதாம் 
அதுக்காக கும்பிடு போட்டே வந்துவிட்டார் ...


=============================================


உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்.உங்கள் ஊக்கமே எனது ஆக்கமாய் மாறட்டும்!2 கருத்துகள்: