17 அக்., 2011

இது தான் நிஜம்!மனிதா இது தான்
உன் நிறமா ?
நிழலான உருவத்தின்
நிஜமா?


மண்ணுக்குள் ,இல்லை
நெருப்புக்குள் புதைந்து
போகும் உடலை வைத்து,
ஆடிய ஆட்டம் கொஞ்சமா!


விழியை விரித்துப் பார்.
சதைகள் போர்த்திய கூட்டைப் பார்!
இன்னுமா இறுமாப்பு ?
வேண்டுமா வீராப்பு ?


இடத்துக்கும்,பணத்துக்கும்,
பெண்ணுக்கும், பொருளுக்கும்,
சண்டைகள் தேவையா ?
அது உன் வேலையா ?


உன் நிலையை பார்!
இருக்கும் வரையே நீ மனிதன்
இறந்தால் அடுத்த நிமிடம் பிணம்
இது தானே நிஜம்!


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக