5 ஜூலை, 2015

அன்புக்கு மரணம் ஏது..

சுவாசமும் 
நேசமாய் இருந்தால் 
அன்பானவர்களின் 
அன்புக்கு மரணம் ஏது..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக