5 ஜூலை, 2015

பாசக்கார திருடி நீ

என் உள்ளதை
எடுத்ததே நீ தான்
என்பதை
அறியாமலா இருப்பேன் நான்...
என்னையே
எடுத்து சென்ற
பாசக்கார
திருடி நீ தான் என
உணராமலா இருப்பேன் ...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக