5 ஜூலை, 2015

இழக்காதே...!

நாளை நாளை 
என சொல்லியே
இந்த நாளை இழக்காதே...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக