11 ஜூலை, 2015

நேசத்தின் நிலை

விளையாட்டுக்கு கூட
விட்டு தாரத நிலை
பிடித்தவர்களின்
நேசத்தின் நிலை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக