11 ஜூலை, 2015

நட்பு...!

உறவுகளாய் பிறக்காமல் 
ஒன்று பட்ட 
உணர்வுகளால் 
பிணைக்கப்பட்ட 
உன்னத உறவாய் 
நட்பு...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக