13 டிச., 2014

உன் கூந்தலில்

பூக்களின் 
கணகளுக்கு 
வில்லி நீ...!
==========
உன்னை பார்த்த பின்
பூக்களுடன் ஊடல்
தேனீ...!
===========
உனக்காக பூக்கள் எழுதிய
கவிதை உன் கூந்தலில்
அழகாய்..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக