17 நவ., 2014

மனிதனாகவே நான் சாகனும்!

உன் பணியை ஆற்று !
உனக்கு இல்லை மாற்று!
நீ தான் விடியும் கிழக்கு!
இன்னும் நல்ல திசைக் காட்டு!

காதலோடு உன்னை சேர்க்காதே!
உன வீரத்தை புதைக்காதே !
தமிழ்ப் பேச மறுக்காதே!
மற்ற மொழிகள் கற்க தடுக்காதே!
மண்ணை நாமும் நேசிக்கணும்!
மரியாதை தந்து பழகணும் !
மனசே நீ மாற்றனும்!
மனிதனாகவே நாம் சாகனும்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக