3 ஏப்., 2014

தீயாய் போவதை

சொந்த விருப்பு
வெறுப்புகளை
தன் மீது இருக்கும்
அன்பால் அதை...
தீயாய் ஏறிய விட்டு
குளிர் காய்கிறார்கள்
இன்றைய தலைவர்கள்...!
பாவம் அவன்
அதில் அவனே
தீயாய் போவதை அறியாமலே
ரோசத்தோடு
கோஷமிட்டப்படி...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக