14 மார்., 2014

அப்பாவி தான் என்று...!

அவர்கள் வாக்கு நம்பி 
எனது வாக்கை
அந்த  கூட்டணிக்கே 
வாக்களித்தேன்....
எனது விரல் மை 
அழியும் முன்னே
கூட்டணி மாறிவிட்டனர்...!

என்னை பார்த்து 
எனது வாக்கு சீட்டு 
சிரித்தது...
என்றுமே நீ
அப்பாவி தான் என்று...!
===========================
கரை சேர்ப்பார்கள் என்று 
எண்ணிய படி
காத்திருக்கும் விரல்கள் 
கறை பட...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக