13 ஏப்., 2013

மழை...
உழைத்து களைத்த 
உழைப்பாளின் 
வியர்வைத்துளி...
==================
ஒவ்வொரு துளியும் 
புதிய தலைமுறைக்கு 
உதயம்...
====================

3 கருத்துகள்: