1 ஜன., 2013

வெக்கமே இல்லாமல்...
உலகம் அழிவதாய் 
சொன்னார்கள் மேதவிகள்...
கணிக்கப்பட்ட நிலையில் 
ஜோதிடமும் சொன்னார்கள் 

எல்லாம் பொய்யாய் 
போனது...
மீண்டும் சொல்லுவார்கள் 
பல பொய்களை இவர்களே 
வெக்கமே இல்லாமல்...கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக