28 டிச., 2012

விடியாமலே...

சொன்ன வாக்கும் 
நாங்கள் போட்ட வாக்கும் 
மறந்த நிலையில் நாங்கள்
===================

இரண்டு மணி நேரம் 
இருண்ட தமிழகம்
அறிந்தும் ,சொல்லியும்...
இன்று இன்னும் 
விடியாமலே...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக