30 நவ., 2012

பொம்மைகளும் அழுகிறது...


பொம்மைகளும் அழுகிறது 
வீட்டில் குழந்தைகள் 
இல்லாததை எண்ணி...


பள்ளிக்கு போகும் 
குழந்தைகள் பை பை 
காட்டவில்லை என்று 
பொம்மைகளுக்கு கோபம்...

பிள்ளைகள் வந்த பின்னும் 
இன்னும் பேசவில்லையாம் 
குழந்தைகள் புகார்....

2 கருத்துகள்: