22 நவ., 2012

பனி...புல்லுக்குள் 
வைரங்கள் 
பனித்துளிகள்....
================
மழை மறந்து போனாலும் 
மறக்கமால் இறங்கியது 
பனி....
=========================
வெள்ளை சுவருக்குள் 
என்னை மறைத்தது 
பனி...
==========================
காலை நடைப்பயணம் 
மறைத்துக்கொண்டது 
நண்பனை பனி...
==========================
இலைகளின் 
இலவச குளியல் 
பனித்துளி...
==========================

1 கருத்து: