5 அக்., 2012

இன்னும்...கலைந்த கூட்டு குடும்பத்தை 
காகத்தின் வாழ்க்கை 
குத்திக்காட்டியது 
==========================
கொடுத்து உண்டது காகம் 
பறித்துக்கொண்டான் 
மனிதன்...
=========================
மனிதன் மறந்த 
மனித நேயம் இன்னும் 
பறவைகளிடம்...

1 கருத்து: