5 அக்., 2012

புலம்பல்...


இன்று நான் நாளை நீ 
பதவி போன 
மாஜி மந்திரி....
==================================
நேற்று ஆளும் கட்சியில்  இருந்தாய் 
இன்று ஆளும் ஆட்சியில் சேர்ந்தாய் 
நாளை மீண்டும்...
===================================


1 கருத்து: