10 அக்., 2012

வன்முறையின் தலைமுறை


இடி இடித்து 
மின்னல் வெட்டி 
புயல் அடித்து 
மேகம் முட்டி 
மழை கொட்ட...

கரைகளை உடைத்து 
மரங்களை சாய்த்து 
மின்சாரம் தடுத்து...

வெள்ளத்திலும் 
இருளிலும் 
பூமி நிலைமாறி...


வன்முறையின் 
தலைமுறை 
இயற்கையாய் 

2 கருத்துகள்: