9 அக்., 2012

தாயகம்...

தண்ணீரே உடையாய் 
உறவாடிய இடம் 
தாயகம் 

1 கருத்து: